Poprzednia

ⓘ Filologia ..
                                               

Filologia

Filologia – nauka humanistyczna badająca literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst z perspektywy języka, właściwości literackich i treści kulturalno-historycznej, a celem – jego komentarz i interpretacja. W węższym rozumieniu: dyscyplina językoznawcza zajmująca się badaniem przejawów i systemów językowych przy użyciu osiągnięć i metod literaturoznawstwa, historii, filozofii, etnografii i archeologii. Powszechnie poszczególne filologie określane są nazwami skrótowymi, zarówno w odniesieniu do dziedziny nauki, jak i kierunku studiów, np. polonistyk ...

                                               

Neofilologia

Neofilologia – nauka badająca język i piśmiennictwo jednego z nowożytnych narodów. Wśród działów neofilologii wyróżnia się anglistykę, germanistykę, romanistykę i slawistykę. Przedrostek "neo-" wskazuje na odrębność neofilologii od filologii klasycznej, która z kolei zajmuje się dorobkiem literackim i językami starożytnych Greków i Rzymian.

                                               

Archetyp (filologia)

Archetyp – termin z dziedziny krytyki tekstu i filologii klasycznej. Archetyp w "stemma codicum" jest to najstarszy kodeks, od którego pochodzą wszystkie inne kolacjonowane kodeksy zawierające przekaz danego dzieła.

                                               

Instytut Filologii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki

Instytut Filologii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki – jednostka Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Utworzony 12 listopada 2001 r. w wyniku stowarzyszenia wydziału filologicznego, wydziału filologii obcej i wydziału orientalistycznego. Obecnie kadra pedagogiczna zatrudnia około 600 nauczycieli, w tym: około 60 doktorów nauk i profesorów, około 250 kandydatów nauk i docentów, a także starszych nauczycieli, asystenci i 20 zagranicznych nauczycieli. 240 asystentów, ponad 30 doktorantów i około 90 aspirantów studiuje w instytucie. Szkolenie specj ...

                                               

LTI – notatnik filologa

LTI – notatnik filologa – książka Victora Klemperera wydana w roku 1947, opisująca Trzecią Rzeszę poprzez studium semantyczne języka NSDAP i obyczajowości ówczesnych totalitarnych Niemiec. Głównym przedmiotem obserwacji Klemperera była neutralizacja zła w odbiorze społecznym poprzez propagandowe manipulacje semantyczne. Przeprowadził analizę metod propagandy masowej przy monopolu informacji i nowoczesnych środkach ekspresji. Książka powstała z notatek prowadzonych przez autora w ciągu dwunastu lat istnienia III Rzeszy, także w latach wojny, gdy zagrożony wywózką do obozu zagłady przebywał ...

                                               

Poznań Linguistic Meeting

Poznań Linguistic Meeting - cykliczna międzynarodowa konferencja językoznawcza organizowana przez Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Początki konferencji sięgają roku 1970, a twórcą koncepcji przedsięwzięcia był Jacek Fisiak - filolog, rektor UAM i minister edukacji w rządzie Mieczysława Rakowskiego. Obecną nazwę nadano w 1997, kiedy przewodnictwo komitetu organizacyjnego objęła Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk. W konferencji udział brali przedstawiciele środowisk filologicznych z różnych krajów świata, w tym eksperci w dziedzinie fonologii, syntaktyki, socjolin ...

                                               

Société Linguistique de Paris

Société Linguistique de Paris - francuskie towarzystwo naukowe założone w 1864 roku, zajmujące się badaniami naukowymi z dziedziny językoznawstwa, wydaje Bulletin de la Société de Linguistique, jego siedziba znajduje się na École pratique des hautes études. W 1997 roku zorganizowało Congrès International des Linguistes w Paryżu.

                                               

Stylometria

Stylometria – metoda analizy dzieła sztuki dla ustalenia statystycznej charakterystyki stylu autora. Służy głównie rozstrzyganiu kwestii autorstwa dzieł anonimowych bądź chronologii przekazu. Założenia stylometrii przedstawił w roku 1890 Wincenty Lutosławski, w pracy "Principes de stylometrie”.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...