Poprzednia

ⓘ Literaturoznawstwo ..
                                               

Literaturoznawstwo

Literaturoznawstwo – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich. Tak szeroko rozumianą naukę o literaturze można podzielić na trzy zasadnicze działy: krytykę literacką. teorię, historię literatury, Podstawowym kryterium takiego podziału jest różny sposób podejścia do utworu literackiego. Nie ma jednak pomiędzy nimi wyrazistych granic – często zd ...

                                               

Amorfizm

Amorfizm, bezpostaciowość – określenie w powojennych dyskusjach literackich, które używane było w badaniach utworów literackich. Używane było w przypadku określenia utworu lub utworów, które nie posiadają wyraźnej formy, są luźne i nie nawiązują do tradycyjnych wzorców i najczęściej są w formie chaotycznej. Określało rezygnację z klasycznej formy układu kompozycyjnego czego konsekwencją było ograniczenie wartości poznawczych danego utworu.

                                               

Anachronizm

Anachronizm – sposób wysłowienia niedopasowany do opisywanego w utworze czasu historycznego. Jest to też pojawienie się w tekście przedmiotów, osób, nienależących do opisywanej przez autora epoki lub czasów. Anachronizm wprowadzony nieświadomie przez autora jest błędem, ale często bywa stosowany celowo jako chwyt literacki. Może pełnić wówczas rolę aluzji lub żartu.

                                               

Autobiografizm

Autobiografizm – postawa, dzięki której doświadczenia i przeżycia pisarza zostają wykorzystane i dochodzą do głosu w jego twórczości; skłonność do czerpania tematu literackiego z faktów z własnego życia autora, z własnych przeżyć, pisanie o sobie i o swoim życiu.

                                               

Bracia Serafiońscy (Berlin)

Bracia Serafiońscy - była to nazwa berlińskiego kręgu przyjaciół pisarza E.T.A. Hoffmanna z czasów epoki romantyzmu. Po powrocie Hoffmanna z Drezna do Berlina w roku 1814 krąg literatów spotykał się regularnie w jego mieszkaniu. Do tej grupy, oprócz Hoffmanna należało wielu członków intelektualnej elity Berlina z grona wyższych urzędników pruskich: Adelbert von Chamisso, David Ferdinand Koreff, Theodor Gottlieb von Hippel Młodszy, Julius Eduard Hitzig, Karl Wilhelm Salice-Contessa jak i Friedrich de la Motte Fouqué. Wyprawa Adelberta von Chamisso, mająca na celu opłynięcie świata wraz z je ...

                                               

Carpe diem

Carpe diem, dosłownie "chwytaj dzień” – sentencja pochodząca z poezji Horacego, zawarta w Pieśniach. "Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie…”

Użytkownicy również szukali:

...
...
...