Poprzednia

ⓘ Historia filozofii ..
                                               

Filozofia kontynentalna

Filozofia kontynentalna – termin pochodzący z anglosaskiej tradycji filozoficznej, odnoszący się do tradycji filozoficznych pozostających pod znacznym wpływem pewnej grupy filozofów Europy kontynentalnej XIX i XX w. Czasem słowo "kontynentalny" jest w historii filozofii używane do odróżnienia innych niż współczesne kierunków filozoficznych świata anglosaskiego i "kontynentalnej" Europy. Przeważnie jednak używane jest dla odróżnienia pewnej niekoherentnej grupy kierunków filozoficznych od filozofii analitycznej – należy tu zauważyć, że filozofia analityczna we współczesnym anglosaskim świec ...

                                               

Historia filozofii

Filozofia to nieodłączna część ludzkiego poznania, jej początki łączą się z początkami istnienia ludzkich cywilizacji. Wyróżnia się trzy wielkie tradycje filozoficzne: europejską, indyjską oraz chińską. W tradycjach Środkowego i Dalekiego Wschodu – pomimo wczesnych intuicji na temat jej odrębności od innych dziedzin ludzkiego poznania Kautilya, Mo Di – filozofia faktycznie bardzo długo nie istniała jako samodzielna nauka, lecz elementy myśli filozoficznej były tradycyjnie wplecione w wątki religijne, tworząc systemy filozoficzno-religijne takie jak taoizm czy buddyzm, lub w wątki polityczn ...

                                               

Historia filozofii (nauka)

Historia filozofii, także: historiografia filozofii – dyscyplina opisująca rozwój filozoficznych prądów od samego początku w starożytnej Grecji do chwili obecnej. Jest nauką filozoficzną badającą i analizującą rozwój problemów filozoficznych, metod uprawiania filozofii, poglądów filozoficznych, nurtów, szkół, systemów i kierunków filozoficznych na przestrzeni wieków. Historia filozofii zajmuje się też życiem samych filozofów. Od historii filozofii należy odróżnić historię idei.

                                               

Podglądanie wszechświata

Podglądanie wszechświata – książka popularnonaukowa autorstwa ks. Michała Hellera, polskiego fizyka i filozofa, wydana po raz pierwszy w roku 2008 przez Znak. Dzieło opowiada krótką historię wybranych wątków w nowożytnej fizyce, astronomii i filozofii nauki. Otwierającym tematem są odkrycia Newtona oraz jego spory filozoficzne z Leibnizem, które wokół nich narosły. Dalej poruszono genezę rewolucyjnej mechaniki kwantowej w latach 20. XX wieku oraz pozytywizmu logicznego, który rozwijał się w podobnym czasie. Na koniec autor relacjonuje osiągnięcia w kosmologii ostatnich dekad XX wieku, np. ...

Użytkownicy również szukali:

...
...
...