Poprzednia

ⓘ Kierunki filozoficzne ..
                                               

Absurdyzm

Absurdyzm – pogląd uznający rzeczywistość za absurdalną, a ludzkie działania mające na celu zrozumienie rzeczywistości za niemogące osiągnąć swego celu. Jest związany z nihilizmem i egzystencjalizmem. Absurdyzm został poruszony m.in. w mikropowieści Obcy francuskiego pisarza i noblisty Alberta Camusa, przedstawiającej losy człowieka wyobcowanego w świecie zła i hipokryzji.

                                               

Biologizm

Biologizm - stanowisko filozoficzne rozpatrujące ogół zagadnień filozoficznych, zwłaszcza dotyczących indywidualnych i społecznych zachowań ludzi, z punktu widzenia biologii. Głównymi reprezentantami biologizmu byli uczeni ewolucjoniści Charles Darwin oraz Herbert Spencer. Ponadto kierunek ten występuje u filozofów życia i w etyce. Pokrewnym kierunkiem filozoficznym dla biologizmu jest organicyzm, który zakłada że społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak żywy organizm. Oddziaływanie biologizmu można odnaleźć w behawioryzmie, kierunku w psychologii zakładającym, że ludzie podobnie jak ws ...

                                               

Eklektyzm

Eklektyzm – w sztuce: twórczość kompilacyjna, łącząca różne elementy i treści z różnych stylów, epok i kierunków artystycznych, nieprowadząca do nowej syntezy, nieoryginalna; w architekturze eklektyzm oznacza jeden z odłamów historyzmu. W filozofii eklektyzm to łączenie różnych teorii, pojęć, koncepcji i tez w jedną całość, zwłaszcza eklektyzm starożytny i eklektyzm niemiecki z XVIII wieku. W psychologii eklektyzm jest podejściem, zgodnie z którym na psyche czy zachowanie wpływa wiele czynników. W kontekście krytyki tekstu eklektyzm oznacza analizę możliwie jak największej liczby źródeł i ...

                                               

Eko-filozofia

Eko-filozofia – termin stosowany na oznaczenie gałęzi filozofii ekologicznej, którego twórcą był Henryk Skolimowski, polski filozof, profesor działający głównie w Stanach Zjednoczonych. Eko-filozofia rozwijana była od połowy lat 70-tych XX wieku, obejmując zagadnienia: aksjologiczne, kosmologiczne, teologiczne, etyczne, epistemologiczne i antropologiczne, jak również zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania filozofii nauki, filozofii społecznej, filozofii kultury i filozofii techniki.

                                               

Ekologizm

Ekologizm - kierunek filozoficzny ukształtowany w drugiej połowie XX wieku. Stanowi rozwinięcie humanizmu o nowe przyrodnicze sumienie człowieka. Zajmuje się problemami ochrony środowiska oraz miejscem człowieka w świecie przyrody. Bada wzajemne zależności między człowiekiem a przyrodą oraz ich wpływ na jakości życia ludzi. Zajmuje się też perspektywą przeżycia populacji ludzi.

                                               

Ekozofia

Ekozofia i ekofilozofia – neologizmy wywodzące się z frazy ekologiczna filozofia. Ekozofia odnosi się nurtów filozoficznych, które charakteryzują się dominującą perspektywą ekocentryczną lub biocentyczną, takich, jak głęboka ekologia i wiele odmian ekofeminizmu. Termin ten, znaczący "ekologiczna mądrość”, zaproponował Arne Næss, norweski filozof i alpinista. W Polsce ekofilozofem był prof. Henryk Skolimowski, autor 30 książek i kilkuset artykułów naukowych zob. publikacje wydane języku polskim.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...