Poprzednia

ⓘ Pogranicza filozofii ..
                                               

Archeozofia

Archeozofia – ezoteryczna szkoła mistyczna i ascetyczna, czerpiąca z tradycji teozofii i różokrzyża. Twórcą archeozofii był Włoch Tommaso Palamidessi 1915-1983, zajmujący się studiami nad parapsychologią, alchemią oraz tradycjami religijnymi Wschodu, głównie jogą. W 1948 roku założył Zakon Lotosu i Krzyża, który w 1968 roku przekształcił się w Towarzystwo Archeozoficzne Associazione Archeosofica. Po śmierci Palamidessiego kierownictwo nad organizacją przejęła jego żona i współpracownicy. Ruch ten posiada współcześnie około 400 aktywnych członków na terenie Włoch oraz oddziały w Niemczech, ...

                                               

Credo ut intelligam

Credo ut intelligam – filozoficzna sentencja, dewiza św. Anzelma z Canterbury, sformułowana przez św. Augustyna z Hippony. Wyraża prymat wiary nad rozumem i oznacza, że doktryna wiary katolickiej może być zrozumiała dopiero po udzieleniu aktu wiary. Dewiza współcześnie często utożsamiana z tytułem encykliki św. Jana Pawła II "Fides et ratio", natomiast historycznie – z inną doktryną św. Anzelma – "Fides quaerens intellectum" – gdzie obie stanowią podstawę scholastyki. Dewiza ta w wersji ateistycznej przejawia się w neopozytywizmie Ludwiga Wittgensteina, gdzie zrozumienie struktury i pojęć ...

                                               

Mądrość

Mądrość w najwęższym znaczeniu to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. W innym ujęciu można powiedzieć, że mądrość to umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczenia. W tym sensie można np. mówić o mądrości nauczyciela, który wykorzystując swoją wiedzę pedagogiczną radzi sobie z kształceniem niesfornego ucznia, czy mądrości szefowej, która w oparciu o posiadaną wiedzę fachową i praktyczną znajomość stosunków międzyludzkich skutecznie zarządza wieloosobowym personelem. W głębszym sensie, częst ...

                                               

Noosfera

Noosfera – sfera ludzkiego rozumu. Pojęcie wprowadzone przez Władimira Wiernadskiego na określenie trzeciej – po geosferze i biosferze – fazy rozwoju Ziemi. Termin pojawiał się również w pracach Teilharda de Chardin. Termin używany w odniesieniu do poziomu organizacji życia, w bliskim znaczeniu pojęcia Gaja.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...