Poprzednia

ⓘ Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Glasgow. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Glasgow – parafia polskokatolicka prawnie dzi ..
Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Glasgow
                                     

ⓘ Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Glasgow

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Glasgow – parafia polskokatolicka prawnie działająca na terenie Szkocji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, zarejestrowana pod numerem SC594408. Msze św. w języku polskim są sprawowane Ad orientem w zwyczajnej formie rytu rzymskiego w każdą niedzielę o godzinie 14:00.

                                     

1. Historia

Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Glasgow została erygowana 2 lutego 2015 przez abpa Reed-Kramera. Tego dnia ksiądz MacAulay przyjął z rąk bpa Halla święcenia w stopniu prezbitera, a także został zainstalowany jako proboszcz parafii. Parafia od dnia erygowania mieściła się w kościele Castlemilk Parish Church w Glasgow. Po siedmiu miesiącach działalności została przeniesiona do kościoła Cathcart Old Parish Church. W tym czasie parafia podlegała jurysdykcji Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą ks. bpa Marka Kordzika. W dniu 3 czerwca 2016 roku parafia rozpoczęła działalność pod jurysdykcją Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce.

W grudniu 2017 roku, parafia powołała do istnienia Departament Polskokatolicyzmu dla Szkocji en. Department of Polish-Catholicism for Scotland Ltd zarejestrowany pod numerem SC500395. Departament miał za zadanie promowanie polskokatolicyzmu na ziemiach szkockich, a w szczególności polskiej kultury i religijności. Departament zakończył swoją działalność 13 marca 2015 roku.

We wrześniu 2016 roku parafia została przeniesiona na stałe do jednego z kościołów na Pollokshields, gdzie w pełni może wykonywać wszystkie katolickie czynności liturgiczne. W listopadzie 2017 roku proboszcz parafii ks. MacAulay nawiązał współpracę ze Szkockim Kościołem Episkopalnym, którego zwierzchnik Diecezji Glasgow i Galloway bp Gregory Duncan regularnie odwiedza parafię w jej ważnych wydarzeniach.

W marcu 2018 roku Rada Parafii podjęła uchwałę o utworzeniu Kościoła Polskokatolickiego w Wielkiej Brytanii, który swoją jurysdykcją objął parafię.

                                     

2. Kaplica

Na terenie parafii znajduje się kaplica pw. Józefa Sánchez del Río w Glasgow. Kaplica mieści się na plebanii. Celebruje się w niej msze św. w języku polskim, w zwyczajnej formie rytu rzymskiego od poniedziałku do soboty o godz. 10:00.

                                     

3. Rada Duszpasterska

Parafia posiada Radę Duszpasterską stanowiącą ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej. Aktualnie Rada składa się z 11 osób proboszcz i dziesięć osoby świeckie.