Poprzednia

ⓘ Wydziały humanistyczne ..
                                               

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – wydział Akademii Górniczo-Hutniczej. Siedziba wydziału znajduje się w budynku D-13 na ul. Gramatyka 8a.

                                               

Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – jeden z czterech i największy z wydziałów Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, powstały w 2014 w wyniku przekształcenia dotychczasowego Instytutu Humanistycznego. Kształci studentów na pięciu podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajduje się 6 zakłady. Aktualnie zatrudnionych jest 48 pracowników naukowo-dydaktycznych. Jego siedziba znajduje się przy ul. Teatralnej 25 w Gorzowie Wielkopolskim.

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – historyczny wydział Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 11 w Bydgoszczy. 1 października 2019, zarządzeniem Rektora UKW, Wydział został zlikwidowany na skutek reorganizacji struktur uniwersyteckich.

                                               

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – jeden z 16 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 1945 jako Wydział Humanistyczny.

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna, jeden z siedmiu wydziałów Uniwersytetu. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk humanistycznych w zakresie historii i filozofii oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Poznańskiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Poznańskiego – historyczna jednostka protoplasty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział powstał w 1925 poprzez przekształcenie Wydziału Filozoficznego, powstałego w 1919. Został zlikwidowany w 1949 na skutek reorganizacji struktur uniwersyteckich.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...