Poprzednia

ⓘ Amerykanie pochodzenia albańskiego – obywatele lub rezydenci Stanów Zjednoczonych, których przodkowie pochodzą z Albanii, bądź też imigranci z tego kraju. Wedłu ..
Amerykanie pochodzenia albańskiego
                                     

ⓘ Amerykanie pochodzenia albańskiego

Amerykanie pochodzenia albańskiego – obywatele lub rezydenci Stanów Zjednoczonych, których przodkowie pochodzą z Albanii, bądź też imigranci z tego kraju. Według spisu ludności z 2011 roku liczebność tej społeczności wynosi 195 529 osób.

                                     

1. Rozmieszczenie i historia

Stany zamieszkiwane przez duże grupy Amerykanów pochodzenia albańskiego to Nowy Jork 500 428, Michigan 150 343, Massachusetts 50 594, New Jersey 70 336 i Connecticut 37 200. Albańczycy zaczęli osiedlać się w USA pod koniec XIX w., wyraźne zahamowanie tej fali migracyjnej przyniosło wprowadzenie przez władze amerykańskie w 1924 ograniczeń imigracyjnych. Przybywali tu z południowych Włoch, Grecji i Jugosławii. Głównym ośrodkiem działalności kulturalnej i religijnej albańskiej diaspory był Boston, gdzie powstała działająca do dzisiaj organizacja Vatra.

Po zmianach politycznych, które nastąpiły w latach 90. XX w., Albańczycy przybywają głównie z Albanii, Czarnogóry, Macedonii i Kosowa. Duża społeczność kosowskich Albańczyków żyje w hrabstwie Riverside i San Bernardino w Kalifornii.

Część imigrantów, którzy na początku XX wieku przybyli do Stanów Zjednoczonych z Włoch, było potomkami XV-wiecznych Albańskich uchodźców zwanych Arbeszami. Duża społeczność Arbeszy zamieszkuje obszar metropolitarny Nowego Orleanu. Również wśród imigrantów z Grecji są grupy Albańczyków.

Według kryteriów amerykańskich Amerykaninem pochodzenia albańskiego jest osoba, która w spisie ludności zadeklaruje albańskie korzenie.