Poprzednia

ⓘ Amerykanie pochodzenia białoruskiego – obywatele lub rezydenci Stanów Zjednoczonych, których przodkowie pochodzą z Białorusi, bądź też imigranci z tego kraju. L ..
                                     

ⓘ Amerykanie pochodzenia białoruskiego

Amerykanie pochodzenia białoruskiego – obywatele lub rezydenci Stanów Zjednoczonych, których przodkowie pochodzą z Białorusi, bądź też imigranci z tego kraju.

Liczbę białoruskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych ocenia się na od 650 000 do 750 000 ludzi. Te dane są szacunkowe, nie obejmują przy tym ludzi pochodzenia białoruskiego urodzonych w USA. Ustalenie dokładnej liczby osób pochodzenia białoruskiego jest bardzo ciężkie z wielu powodów. Świadomość narodowa wśród Białorusinów rozwinęła się bardzo późno i jest dosyć słaba większość z nich na przykład używa na co dzień języka rosyjskiego, a nie białoruskiego, wielu przybywając do Stanów Zjednoczonych deklarowało pochodzenie polskie lub rosyjskie, których to krajów Białoruś była częścią w większości krajów anglosaskich narodowość utożsamiana jest z obywatelstwem. W cenzusie amerykańskim nie ma zresztą takiej kategorii jak "Białorusin”.

Największe społeczności białoruskie zamieszkują obszary metropolitarne Nowego Jorku, New Jersey, Cleveland, Chicago, Los Angeles i Detroit.

Było kilka głównych fal migracji Białorusinów do USA. Najwcześniejsza miała miejsce w czasach przed rewolucją październikową, następna w okresie międzywojennym głównie z zachodniej części Białorusi, potem w latach 40. i 50. w trakcie i po zakończeniu II wojny światowej oraz po upadku Związku Sowieckiego.

Liczącą się społecznością wśród amerykańskich Białorusinów są żydzi pochodzący z Białorusi, którzy migrować do Stanów zaczęli już w połowie XIX wieku z powodu dyskryminacji ze strony Imperium Rosyjskiego, którego częścią była wówczas Białoruś.