Poprzednia

ⓘ Gender studies ..
                                               

Gender

Gender – zespół zachowań, norm i wartości przypisanych przez kulturę do każdej z płci. Jest to suma cech osobowości, stereotypów i ról płciowych, rozumianych w danym społeczeństwie jako kobiece lub męskie, przyjmowanych przez kobiety i mężczyzn w zakresie danej kultury w drodze socjalizacji, niewynikających bezpośrednio z biologicznych różnic w budowie ciała między płciami, czyli dymorfizmu płciowego. Gender, czyli kulturowy składnik tożsamości płciowej, przekazywany jest poszczególnym jednostkom w sposób performatywny, czyli poprzez uczenie się, odgrywanie i powtarzanie zachowań innych os ...

                                               

Gender studies

Gender studies – interdyscyplinarny obszar badawczy zajmujący się płcią kulturową, czyli manifestacją męskości lub kobiecości w różnych społeczeństwach, oraz to, jak łączy się ona z instytucjami społecznymi, gospodarką, władzą, tożsamością, seksualnością.

                                               

Androfobia

Androfobia − stan anormalnego, irracjonalnego i długotrwałego lęku przed mężczyznami. Zaburzenie może mieć źródło w traumatycznym wydarzeniu z przeszłości. Może powstać wskutek obserwacji rodzica cierpiącego na androfobię lub za sprawą kilku powiązanych ze sobą czynników. Uporczywe lęki fobie, takie jak androfobia, mogą wywoływać szereg dokuczliwych objawów, np. bezdech, duszności, trudność w myśleniu i wyraźnym wysławianiu się, zawroty głowy, suchość w ustach, poczucie, że się umiera, "wariuje”, czy też traci kontrolę nad sobą, złe samopoczucie, niezdolność do skoncentrowania się, nieumie ...

                                               

Archeologia gender

Archeologia gender, archeologia płci kulturowej – orientacja badawcza współczesnej archeologii, zajmująca się badaniem ról społecznych i kulturowych pełnionych przez kobiety i mężczyzn w dawnych społeczeństwach, na podstawie źródeł archeologicznych. Archeologia gender wyodrębniła się w latach osiemdziesiątych XX w., w krajach anglosaskich i skandynawskich, w reakcji na feministyczną krytykę tradycyjnej archeologii. Stoi na stanowisku, że płeć kulturowa jest jednym z zasadniczym kryteriów różnicującym jednostki, a archeologia dotychczas pomniejszała jej rolę, bądź też była nastawiona androc ...

                                               

Chłopczyca (dziewczyna)

Chłopczyca – dziewczyna, która zachowuje się jak chłopiec lub jest podobna do chłopca. Typ chłopczycy może występować nie tylko wśród dziewcząt, ale także wśród kobiet dorosłych.

                                               

Chłopiec

Chłopiec – młody człowiek płci męskiej. Wiek, w którym chłopiec staje się mężczyzną, jest różny w różnych społeczeństwach. Zwykle przejście z okresu dojrzewania do dojrzałości następuje w wieku kilkunastu lat. W mowie potocznej słowo "chłopak” zwykle w wyrażeniu: mój/czyjś chłopak jest często używane w znaczeniu młodego nieżonatego mężczyzny związanego z kimś uczuciowo, z kim stanowi parę. W znaczeniu historycznym był to młody pracownik wykonujący zwykle prace pomocnicze np. chłopak na posyłki.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...