ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 377
                                               

Wojciech Puzyna

Wojciech Puzyna – polski lekarz położnik i ginekolog, doktor nauk medycznych, długoletni dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie.

                                               

Piotr Pruszczyk

Absolwent studiów na warszawskiej Akademii Medycznej. Stypendysta Fundacji Fogarty’ego, Narodowego Instytutu Zdrowia NIH w USA 1992. W 1994 r. obronił doktorat, habilitację w 1998 r. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskał 16 listopada 2004 r. Uz ...

                                               

Paweł Stanisław Małdyk

Paweł Stanisław Małdyk – polski ortopeda, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

                                               

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie

l września 1921 ponad 200 uczniów rozpoczęło naukę w domu czynszowym przy ul. Narodowej 23. Od początku patronem szkoły był Tomasz Zan, poeta XIX-wieczny, konspirator, przyjaciel Adama Mickiewicza. W 1925 dziesięciu pierwszych uczniów zdało egzam ...

                                               

Andrzej Chmura

Andrzej Mateusz Chmura – polski lekarz-naukowiec, specjalista 2° chirurgii ogólnej i 2° transplantologii klinicznej, profesor i były kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

                                               

Radosław Sierpiński

Radosław Sierpiński – polski lekarz specjalizujący się w kardiologii i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu w sektorze medycznym, badaniach klinicznych, Health Technology Assessment i managemencie nauki. Od 2019 pełniący obowiązki prezesa A ...

                                               

Maciej Sieczkowski

Ukończył medyczne studium zawodowe i Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako analityk medyczny, a także jako pedagog i dyrektor szkoły podstawowej na warszawskim Ursynowie. Sprawował później funkcje naczelnika ursynowskiego ...

                                               

Irena Kasacka

W 1981 ukończyła biologię na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Od 1991 pracuje na Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1994 pod kierunkiem prof. Leopolda Rejniaka z Zakładu Histologii i Embriologii AMB obroniła pracę doktorską Zmiany ...

                                               

Marcin Stopa

Marcin Bartosz Stopa – polski okulista, profesor nauk medycznych, chirurg witreoretinalny ; kierownik Katedry Chorób Oczu i Optometrii Wydziału Lekarskiego II poznańskiego Uniwersytetu Medycznego.

                                               

Jarosław Kocięcki

Jarosław Andrzej Kocięcki – polski okulista, profesor nauk medycznych. Profesor nadzwyczajny poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2005 roku jest kierownikiem Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego I tej uczelni.

                                               

Anna Gotz-Więckowska

Anna Maria Gotz-Więckowska – polska okulistka, doktor habilitowany medycyny, adiunkt w Katedrze i Klinice Okulistyki Wydziału Lekarskiego I poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w okulistyce dziecięcej.

                                               

Maciej Krawczyński

Maciej Robert Krawczyński – polski okulista i genetyk kliniczny, profesor medycyny. Dyplom lekarski, doktorat oraz habilitację zdobywał na poznańskiej Akademii Medycznej obecnie Uniwersytet Medyczny. Doktoryzował się w 1997 roku na podstawie prac ...

                                               

Krzysztof Błaszyk

Krzysztof Błaszyk – polski kardiolog, doktor habilitowany nauk medycznych; profesor nadzwyczajny w I Katedrze i Klinice Kardiologii Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

                                               

Maciej Lesiak

Maciej Lesiak – polski kardiolog, profesor nauk medycznych; profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry I Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

                                               

Marek Jemielity

Marek Mieczysław Jemielity – polski kardiochirurg, profesor medycyny. Dyplom lekarski, doktorat i habilitację uzyskał na Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie sprawuje funkcję kierownika Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Katedry Kardio-To ...

                                               

Przemysław Mitkowski

Przemysław Piotr Mitkowski – polski kardiolog, profesor nauk medycznych; profesor nadzwyczajny w I Katedrze i Klinice Kardiologii Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

                                               

Filip Rybakowski

Filip Janusz Rybakowski – polski psychiatra, profesor nauk medycznych; profesor nadzwyczajny Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

                                               

Andrzej Ochała

Andrzej Józef Ochała – polski kardiolog, profesor zwyczajny III Katedry Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

                                               

Maciej Sosnowski (kardiolog)

Maciej Sosnowski – polski kardiolog, profesor zwyczajny III Katedry Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

                                               

Wojciech Wojakowski

Wojciech Wojakowski – polski kardiolog interwencyjny, profesor zwyczajny i od 2014 kierownik III Katedry Kardiologii - Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

                                               

Sławomir Letkiewicz

Sławomir Letkiewicz – polski urolog, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katedry Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanisty ...

                                               

Marcin Adamczak (profesor nauk medycznych)

Marcin Rafał Adamczak – polski profesor nauk medycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu interny i schorzeń nerek. Adiunkt w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Nauk Medycznych Śląskiego Un ...

                                               

Michał Zembala

Michał Oskar Zembala – polski kardiochirurg, dr hab. nauk medycznych. Obecnie pracuje w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu jako Ordynator Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia.

                                               

Krzysztof Składowski

Krzysztof Składowski – profesor nauk medycznych, polski onkolog, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddziału w Gliwicach.

                                               

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach wydziału rozwijane są dwa obszary działalności naukowej: informatyka oraz nauka o materiał ...

                                               

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach – publiczna uczelnia powstała w 1970 roku, kształcąca fizjoterapeutów oraz nauczycieli, trenerów i menedżerów na potrzeby turystyki oraz sportu wyczynowego i amatorskiego.

                                               

Artur Małek

Artur Małek – polski taternik, alpinista i himalaista. Organizator i uczestnik kilkudziesięciu wypraw m.in. w Alpy, Andy, Himalaje oraz góry Afryki. Jest absolwentem fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Członek Klubu Wysokogórskiego w K ...

                                               

Janusz Skalski

Janusz Hieronim Skalski – polski lekarz, kardiochirurg, profesor nauk medycznych, specjalista w zakresie chirurgii dziecięcej i kardiochirurgii, absolwent i profesor Akademii Medycznej w Krakowie. Pracował m.in. w Polsko-Amerykańskim Instytucie P ...

                                               

Rafał Muchacki

Rafał Klemens Muchacki – polski lekarz, chirurg i onkolog, a także polityk, poseł na Sejm V kadencji, senator VII i VIII kadencji.

                                               

Agnieszka Liszewska

Agnieszka Liszewska – polska prawnik, doktor habilitowana nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Od 2011 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

                                               

Iwona Paradowska-Stankiewicz

Iwona Anna Paradowska-Stankiewicz – polska epidemiolog, dr hab. nauk medycznych, adiunkt Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

                                               

Przemysław Nowacki

Przemysław Janusz Nowacki – polski neurolog, profesor nauk medycznych, w latach 2005–2012 rektor Pomorskiej Akademii Medycznej i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

                                               

Miłosz Parczewski

Miłosz Stanisław Parczewski – polski genetyk, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Katedry Chorób Zakaźnych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

                                               

Grażyna Dutkiewicz

Grażyna Maria Dutkiewicz – polska nefrolog, dr hab. nauk medycznych, adiunkt Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, oraz prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Pomorskiego Uniwersytetu Medyc ...

                                               

Elżbieta Petriczko

Elżbieta Monika Petriczko – polska diabetolog, pediatria, dr hab. nauk medycznych, adiunkt Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego, oraz prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Na ...

                                               

Elżbieta Grochans

Elżbieta Grochans – polska pielęgniarka, dr hab. nauk o zdrowiu, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa i prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

                                               

Olga Adamska

Jeszcze w trakcie studiów zadebiutowała rolą Marie Szatow w przedstawieniu Biesy albo Mały Plutarch żywotów nieudanych Fiodora Dostojewskiego w reż. Ludwika Flaszena w Teatrze Starym 1995. Po ukończeniu PWST zagrała w Babińcu Antoniego Czechowa w ...

                                               

Maria Borysewicz-Lewicka

Maria Emilia Borysewicz-Lewicka – polska stomatolog, dr hab. nauk medycznych, profesor i kierownik Katedry Stomatologii Dziecięcej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

                                               

Marek Karczewski (lekarz)

Marek Roman Karczewski – polski lekarz, profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, specjalności naukowe: chirurgia ogólna, transplantologia kliniczna. W PRL działacz niezależnych ...

                                               

Krzysztof Bronisław Kusza

Krzysztof Bronisław Kusza – polski anestezjolog, profesor nauk medycznych, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu. Prezes Polskieg ...

                                               

Anna Jankowska (biolog)

Odbyła studia biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1990–1995. Stopień doktorski uzyskała w 1998 na podstawie pracy pt. Badania nad mechanizmami procesu apoptozy w komórkach Leydiga na Akademii Medycznej im. Karola Marc ...

                                               

Jan Jaracz

Jan Jerzy Jaracz – polski psychiatra, profesor nauk medycznych; profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

                                               

Anna Jabłecka

Anna Irena Jabłecka – farmakolog kliniczny, profesor nauk medycznych; profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

                                               

Andrzej Bręborowicz

Studiował na Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracować zaczął jako anestezjolog w Klinice Intensywnej Opieki Medycznej tej uczelni. Obronił tam pracę doktorską napisana na podstawie badań poświęconych dializie otrzewnowej. Od 1981 pracował w Zakład ...

                                               

Marek Ruciński

Ukończył w 1977 studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Uzyskał specjalizację w zakresie ortopedii. Zawodowo związany m.in. ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu, gdzie objął stanowisko ordynatora oddziału Ortopedii i Traumatolo ...

                                               

Jaromir Dziel

W 1985 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalizował się w zakresie anestezjologii. Pracował w gnieźnieńskim Zespole Opieki Zdrowotnej, m.in. jako kierownik pogotowia ratunkowego. Po ukończeniu studium podyplo ...

                                               

Halina Car

Halina Car – polska farmaceutka, lekarz chorób wewnętrznych, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Zakładu Farmakologii Doświadczalnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Zakładu Farmakologii Klinicznej Wydzia ...

                                               

Milena Dąbrowska

Milena Izabela Dąbrowska – polski naukowiec, diagnosta laboratoryjny, profesor nauk medycznych. Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Planów Studiów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

                                               

Robert Flisiak

Robert Jerzy Flisiak – polski lekarz, profesor nauk medycznych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

                                               

Małgorzata Mrugacz

Dyplom lekarski zdobyła na Akademii Medycznej w Białymstoku od 2008 roku Uniwersytet Medyczny i na tej uczelni pracuje do dziś. Stopień doktorski uzyskała w 1999 roku na podstawie pracy "Cytokiny w płynie podsiatkówkowym chorych z przedarciowym o ...