ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 308
                                               

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego - jeden z 12 wydziałów Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach z siedzibą w Cieszynie powstały w 2005 roku po rozwiązaniu ówczesnej filii uczelni w Cieszynie. Kształci studentów na pięciu pod ...

                                               

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji powstał 1 października 2019 roku, w wyniku zmian strukturalnych obejmujących Uniwersytet Śląski. Jako jeden z ośmiu wydziałów UŚ ma charakter interdyscyplinarny i skupia przedstawicieli nauk społecznych i humanist ...

                                               

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Artystyczny tworzą dwa, istniejące w obrębie struktury Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, instytuty: Instytut Muzyki oraz Instytut Sztuki. W roku akademickim 2017/2018 Wydział Artystyczny oferuje edukację artystyczną w trybie d ...

                                               

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Pedagogiki i Psychologii – jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, mieszczący się w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 53. Zalążkiem do jego powstania było utworzenie w 1973 roku na Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Pedagogiki i Psychol ...

                                               

Eugenia Smyrnova-Trybulska

Eugenia Smyrnova-Trybulska – informatyk, pedagog dr hab nauk humanistycznych., profesor nadzwyczajny Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

                                               

Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziały w Cieszynie obecnie Wydziału Artystycznego UŚ i Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji powstał w 1973 roku na bazie kierunku wychowania plastycznego. Pierwotnie powołano Zakład, niedługo ...

                                               

Krzysztof Śleziński

Krzysztof Bronisław Śleziński – polski filozof, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

                                               

Alina Szczurek-Boruta

Alina Anna Szczurek-Boruta – polska pedagog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

                                               

Jan Kajfosz

W latach 1990–1995 studiował polonistykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy Religia i etnokultura na Śląsku Cieszyńskim, której promotorem był prof. Karol Dani ...

                                               

Instytut Muzyki Uniwersytetu Śląskiego

Dźwięk w grach Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych

                                               

Metoda Kodálya

Metoda Kodálya – nowe podejście do edukacji muzycznej, które w połowie XX wieku opracował Zoltán Kodály. W 2016 roku metoda została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

                                               

Boguszowice Stare

Boguszowice Stare – dzielnica Rybnika położona w południowej części miasta, w latach 1945–1954 siedziba gminy Boguszowice, 1954–1975 część miasta Boguszowice.

                                               

Komisariat Straży Celnej "Cieszyn”

Komisariat Straży Celnej "Cieszyn” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1928.

                                               

Inspektorat Straży Celnej "Cieszyn”

Inspektorat Straży Celnej "Cieszyn” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1928.

                                               

Placówka Straży Granicznej II linii "Cieszyn”

Placówka Straży Granicznej II linii "Cieszyn” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w okresie międzywojennym.

                                               

Obwód Straży Granicznej "Cieszyn”

Obwód Straży Granicznej "Cieszyn” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w 1939 roku.

                                               

Placówka Straży Granicznej I linii "Boguszowice”

Placówka Straży Granicznej I linii "Boguszowice” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w okresie międzywojennym.

                                               

Placówka Straży Celnej "Cieszyn”

Placówka Straży Celnej "Cieszyn” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

                                               

Strażnica WOP Cieszyn

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Cieszyn – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę graniczną na granicy polsko-czechosłowackiej. Strażnica Straży Granicznej w Cieszynie – nieistniejąca obecnie granic ...

                                               

Placówka Straży Celnej "Boguszowice”

Placówka Straży Celnej "Boguszowice” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

                                               

Placówka Straży Granicznej II linii "Cierlicko”

Placówka Straży Granicznej II linii "Cierlicko” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1938–1939.

                                               

Placówka Straży Granicznej I linii "Wojtkowice”

Placówka Straży Granicznej I linii "Wojtkowice” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1938–1939.

                                               

Placówka Straży Granicznej I linii "Datynie”

Placówka Straży Granicznej I linii "Datynie” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1938–1939.

                                               

Placówka Straży Granicznej I linii "Błędowice”

Placówka Straży Granicznej I linii "Błędowice” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1938–1939.

                                               

Cieszyńska Wenecja

Cieszyńska Wenecja – część starego miasta w Cieszynie, odcinek współczesnej ulicy Przykopa, przy której stoją budynki z XVIII – XIX wielu z mostkami przerzuconymi przez koryto Młynówki. Budynki nad Młynówką należały niegdyś do rzemieślników: garb ...

                                               

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika - szkoła mieszcząca się przy Placu Wolności 7B w Cieszynie, w budynku dawnej Miejskiej Szkoły Ludowej.

                                               

Cieszyno (powiat drawski)

Cieszyno – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Złocieniec. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa koszalińskiego. W roku 2011 wieś liczyła 244 mieszkańców.

                                               

Iskrzyczyn

Iskrzyczyn – wieś sołecka w gminie Dębowiec w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Powierzchnia sołectwa wynosi 465 ha, liczba ludności 628, co daje gęstość zaludnienia ró ...

                                               

Godziszów (województwo śląskie)

Godziszów – wieś w Polsce, położona w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Goleszów. W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie bielskim. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego i zamies ...

                                               

Noszowice

Nazwa miejscowości jest patronimiczna, jednak jej pierwotny zapis, Potmienossowicze 1584 - Podmienoszowice?, jest niejasnego pochodzenia. Od XVII wieku występuje już jedynie w formie skróconej, Noszowice.

                                               

Wiśniowczyk (obwód tarnopolski)

Wiśniowczyk – wieś, niegdyś miasteczko, w rejonie trembowelskim obwodu tarnopolskiego, założona w 1564. Wiśniowczyk leży 16 km na wschód od Podhajec na prawym brzegu Strypy. Droga terytorialna T 2006 przechodzi przez wieś. W II Rzeczypospolitej m ...

                                               

Pojezierze Ińskie

Pojezierze Ińskie – mezoregion fizycznogeograficzny położony w północno-zachodniej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, między Wysoczyzną Łobeską na północy a Pojezierzem Choszczeńskim na południu oraz między Równiną Nowogardzką na zachodzie a ...

                                               

Raszkowice

Raszkowice – wieś gminna w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek w Czechach, w granicach historycznego Śląska Cieszyńskiego.

                                               

Ligota Górna (Czechy)

Ligota Górna – gmina w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek, w historycznych granicach Śląska Cieszyńskiego. Przynależy do Euroregionu Beskidy.

                                               

Ligota Dolna (Czechy)

Ligota Dolna – gmina w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek, w historycznych granicach Śląska Cieszyńskiego, przynależy do Euroregionu Beskidy.

                                               

Dziećmorowice (Czechy)

Dziećmorowice – wieś gminna i gmina w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina w Czechach, w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Przez miejscowość przepływa rzeka Olza.

                                               

Bobrek (Cieszyn)

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1322 roku. Wieś politycznie znajdowała się wówczas w granicach utworzonego w 1290 piastowskiego polskiego księstwa cieszyńskiego, będącego od 1327 lennem Królestwa Czech, a od 1526 roku w wyniku objęcia tronu czeskieg ...

                                               

Parafia Opatrzności Bożej w Szonowie

Parafia Opatrzności Bożej w Szonowie – parafia rzymskokatolicka znajdująca się we Szonowie, w kraju morawsko-śląskim w Czechach. Należy do dekanatu Frydek diecezji ostrawsko-opawskiej.

                                               

Olbrachcice (kraj morawsko-śląski)

Olbrachcice – wieś gminna i gmina w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina w Czechach, nazwa gminy katastralnej brzmi Albrechtice u Českého Těšína. Przez miejscowość przepływa rzeka Stonawka, lewy dopływ Olzy. Olbrachcice znajdują się w grani ...

                                               

Gumna

Gumna – wieś sołecka w Polsce, położona w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Dębowiec. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Powierzchnia sołectwa wynosi 410 ha, a liczba ludności 431, co daje gęsto ...

                                               

Guty (Trzyniec)

Guty – część miasta Trzyńca w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek w Czechach. Jest to także gmina katastralna o powierzchni 947.21 ha. Położona około 6 kilometrów na południowy zachód od centrum miasta, u podnóża gór Beskidu Śląsko-M ...

                                               

Koukolná

Koukolná – osada i gmina katastralna w południowo-wschodniej części gminy Dziećmorowice, w powiecie Karwina, w kraju morawsko-śląskim, w Czechach. Powierzchnia 177.9115 ha, w 2001 liczba mieszkańców wynosiła 243, zaś w 2012 odnotowano 95 adresów.

                                               

Szonów (Czechy)

Szonów – miasto w powiecie Ostrawa-miasto, w kraju morawsko-śląskim, w Czechach. Według danych z 30 czerwca 2010 powierzchnia miasta wynosiła 1663 ha, a liczba jego mieszkańców 5919 osób. Miasto Szonów położone jest nad rzeką Łucyną, ok. 9 km na ...

                                               

Domasłowice Górne

Domasłowice Górne – wieś gminna i gmina w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek w Czechach, w granicach historycznego Śląska Cieszyńskiego.

                                               

Szumbark

Szumbark – część miasta Hawierzowa w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina w Czechach. Jest to także gmina katastralna o powierzchni 379.82 ha, położona w północno-zachodniej części miasta. Obok Miasta najludniejsza dzielnica Hawierzowa. W 2 ...

                                               

Kisielów (województwo śląskie)

Kisielów – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Goleszów. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Powierzchnia sołectwa wynosi 337 ha, a liczba ludności 641, co daje gęs ...

                                               

Kościół Jana Chrzciciela w Puńcowie

Kościół Jana Chrzciciela w Puńcowie – kościół ewangelicko-augsburski w Puńcowie, w województwie śląskim w Polsce. Należy do parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie.

                                               

PKS Cieszyn

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z o.o. – nieistniejący przewoźnik podległy Skarbu Państwa, prowadzący usługi przewozu pasażerskiego głównie na terenie powiatu cieszyńskiego. Siedziba spółki znajdowała się w budynku dworc ...

                                               

Cieszyn Marklowice

Cieszyn Marklowice – stacja kolejowa w Cieszynie w województwie śląskim, w Polsce. Znajduje się na wysokości 229 m n.p.m. W roku 2017 stacja obsługiwała 0–9 pasażerów na dobę.

                                               

Linia kolejowa nr 170

Linia 170 stanowiła przedłużenie linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice - Cieszyn, która łączyła Cieszyn z dawną austriacką Koleją Północną, a tym samym z Górnym Śląskiem. Plany jej budowy powstały w roku 1925, jednakże z braku funduszy linia kolejow ...